O autorze
Blogerem jestem od połowy 2007 roku. Piszę o tym co ważne dla Warszawy, Polski i Europy. Ale przede wszystkim piszę o tym co ważne dla ludzi.Podoba mi się Europa. Podzielam przekonanie łączące wielu Polaków, chciałbym aby w Polsce było tak jak na Zachodzie. Aby jakość życia Polaków była zbliżona do jakości życia innych Europejczyków. Chciałbym aby europejskie normy dotyczyły również usług publicznych: dostępu do wysokiej jakości edukacji, ochrony zdrowia, opieki nad osobami starszymi. Aby każdy obywatel wiedział co dostaje od Unii i miał świadomość, że nie jest obywatelem drugiej kategorii. W Parlamencie Europejskim pracuję w komisjach rolnictwa i rozwoju regionalnego. Wybór tej pierwszej związany był z moim wykształceniem i doświadczeniem publicznym. W Polsce pełniłem funkcję Ministra Rolnictwa. Moim zadaniem było przygotowanie systemu wypłat dopłat bezpośrednich dla rolników. System zadziałał. Dzięki temu zmniejsza się przepaść między poziomem życia rolników w Polsce i w Europie Zachodniej. Wybór drugiej komisji był w tym kontekście jeszcze bardziej naturalny. Rozwój regionalny to pomoc regionom słabszym, dbanie o terytorialną spójność Europy. Komisję rozwoju regionalnego wybrałem, ponieważ nie chciałbym aby mówiono o Europie A i Europie B. Moje marzenie jest jednocześnie marzeniem milionów Europejczyków. Aby zostało ono zrealizowane musimy najpierw się poznać, podzielić się swoimi doświadczeniami i pomysłami. A potem połączyć nasze siły. Dlatego serdecznie zapraszam do lektury i dyskusji na moim blogu.

Dopłaty - dobra wiadomość dla polskich rolników

Na trwającej właśnie sesji Parlamentu Europejskiego podjęto ważną decyzję dotyczącą dopłat bezpośrednich dla rolników w 2013 roku. Co najważniejsze, po myśli polskich rolników!

Komisja Europejska proponowała ażeby na rok 2013 zawiesić mechanizm modulacji. Polega on na przeniesieniu od 10 do 14 proc. wartości płatności bezpośrednich do II filara Wspólnej Polityki Rolnej, czyli rozwoju obszarów wiejskich. Co istotne mechanizmowi modulacji podlegają tylko płatności bezpośrednie w państwach starej Unii. W efekcie mechanizm ten jest korzystny dla nowych państw członkowskich, które dostają niższe dopłaty, będąc jednoczesnie poważnymi beneficjentami II filara WPR.

Grupa robocza Socjalistów i Demokratów do spraw rolnictwa, której jestem członkiem, zgłosiła poprawkę przywracającą modulację w państwach starej Unii. W efekcie udało się zażegnać niebezpieczeństwo powstania luki w finansowaniu programu rozwoju obszarów wiejskich, którego Polska jest największym beneficjentem. Polska będzie też szóstym krajem pod względem wysokości dopłat bezpośrednich. W 2013 roku wysokość dopłat bezpośrednich wyniesie 41 mld euro. Polska otrzyma z tej kwoty 3 mld euro. To dobra wiadomość dla polskich rolników.

Przed nami walka o równe dopłaty dla polskich rolników po 2013 roku.
Trwa ładowanie komentarzy...